CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
294,051
88.24 %
Maghiari: 
5,824
1.74 %
Romi (Ţigani): 
7,914
2.37 %
Ucraineni: 
3,526
1.05 %
Germani: 
6,149
1.84 %
Ruşi-lipoveni: 
41
0.01 %
Turci: 
27
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
6,082
1.82 %
Slovaci: 
340
0.10 %
Bulgari: 
52
0.01 %
Croaţi: 
6,273
1.88 %
Greci: 
14
0.0 %
Evrei: 
49
0.01 %
Cehi: 
2,479
0.74 %
Polonezi: 
24
0.0 %
Italieni: 
55
0.01 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
5
0.0 %
Alta etnie: 
279
0.08 %
Etnie nedeclarată: 
28
0.0 %
Total: 
333,219    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
300,093
90.05 %
Maghiară: 
4,900
1.47 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,239
1.57 %
Ucraineană: 
3,262
0.97 %
Germană: 
5,177
1.55 %
Rusă-Lipoveană: 
36
0.01 %
Turcă: 
20
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
5,662
1.69 %
Slovacă: 
179
0.05 %
Bulgară: 
34
0.01 %
Croată: 
5,986
1.79 %
Greacă: 
10
0.0 %
Evreiască (Idis): 
5
0.0 %
Cehă: 
2,257
0.67 %
Poloneză: 
6
0.0 %
Italiană: 
32
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
305
0.09 %
Limbă maternă nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
333,219    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
278,431
83.55 %
Romano-catolică: 
23,698
7.11 %
Reformată: 
1,755
0.52 %
Penticostală: 
9,519
2.85 %
Greco-catolică: 
2,946
0.88 %
Baptistă: 
14,051
4.21 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
650
0.19 %
Musulmană: 
39
0.01 %
Unitariană: 
31
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
249
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
93
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
98
0.02 %
Evanghelică: 
139
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
92
0.02 %
Mozaică: 
66
0.01 %
Altă religie: 
777
0.23 %
Fără religie: 
233
0.06 %
Atei: 
118
0.03 %
Religie nedeclarată: 
234
0.07 %
Total: 
333,219    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
29,690
8.91 %
0-14 ani, femei: 
28,078
8.42 %
15-59 ani, barbaţi: 
104,550
31.37 %
15-59 ani, femei: 
104,948
31.49 %
60+ ani, barbaţi: 
27,788
8.33 %
60+ ani, femei: 
38,165
11.45 %
Total: 
333,219    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010