CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
74,584
88.76 %
Maghiari: 
3,034
3.61 %
Romi (Ţigani): 
1,729
2.05 %
Ucraineni: 
445
0.52 %
Germani: 
2,696
3.20 %
Ruşi-lipoveni: 
20
0.02 %
Turci: 
10
0.01 %
Sârbi: 
580
0.69 %
Slovaci: 
102
0.12 %
Bulgari: 
27
0.03 %
Croaţi: 
535
0.63 %
Greci: 
5
0.0 %
Evrei: 
37
0.04 %
Cehi: 
140
0.16 %
Polonezi: 
6
0.0 %
Italieni: 
19
0.02 %
Chinezi: 
2
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
48
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
84,026    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
76,250
90.74 %
Maghiară: 
2,701
3.21 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,189
1.41 %
Ucraineană: 
360
0.42 %
Germană: 
2,341
2.78 %
Rusă-Lipoveană: 
20
0.02 %
Turcă: 
9
0.01 %
Sârbă: 
464
0.55 %
Slovacă: 
74
0.08 %
Bulgară: 
17
0.02 %
Croată: 
445
0.52 %
Greacă: 
3
0.0 %
Evreiască (Idis): 
4
0.0 %
Cehă: 
90
0.10 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
18
0.02 %
Chineză: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
35
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
84,026    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
70,861
84.33 %
Romano-catolică: 
6,514
7.75 %
Reformată: 
1,089
1.29 %
Penticostală: 
1,784
2.12 %
Greco-catolică: 
986
1.17 %
Baptistă: 
1,788
2.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
187
0.22 %
Musulmană: 
7
0.0 %
Unitariană: 
10
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
44
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
42
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
41
0.04 %
Evanghelică: 
53
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
55
0.06 %
Mozaică: 
41
0.04 %
Altă religie: 
266
0.31 %
Fără religie: 
90
0.10 %
Atei: 
80
0.09 %
Religie nedeclarată: 
88
0.10 %
Total: 
84,026    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
6,979
8.30 %
0-14 ani, femei: 
6,613
7.87 %
15-59 ani, barbaţi: 
28,297
33.67 %
15-59 ani, femei: 
29,731
35.38 %
60+ ani, barbaţi: 
5,241
6.23 %
60+ ani, femei: 
7,165
8.52 %
Total: 
84,026    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010