CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
11,239
80.75 %
Maghiari: 
248
1.78 %
Romi (Ţigani): 
278
1.99 %
Ucraineni: 
12
0.08 %
Germani: 
33
0.23 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.02 %
Turci: 
7
0.05 %
Sârbi: 
1,928
13.85 %
Slovaci: 
11
0.07 %
Bulgari: 
2
0.01 %
Cehi: 
146
1.04 %
Polonezi: 
5
0.03 %
Italieni: 
1
0.0 %
Armeni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
13,917    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
11,533
82.86 %
Maghiară: 
204
1.46 %
Rromanes (Ţigănească): 
162
1.16 %
Ucraineană: 
11
0.07 %
Germană: 
18
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
5
0.03 %
Sârbă: 
1,836
13.19 %
Slovacă: 
8
0.05 %
Bulgară: 
2
0.01 %
Cehă: 
128
0.91 %
Poloneză: 
4
0.02 %
Italiană: 
1
0.0 %
Armeană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
13,917    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,301
88.38 %
Romano-catolică: 
556
3.99 %
Reformată: 
44
0.31 %
Penticostală: 
284
2.04 %
Greco-catolică: 
51
0.36 %
Baptistă: 
623
4.47 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
15
0.10 %
Musulmană: 
7
0.05 %
Unitariană: 
2
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.02 %
Evanghelică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
13
0.09 %
Fără religie: 
8
0.05 %
Atei: 
5
0.03 %
Religie nedeclarată: 
3
0.02 %
Total: 
13,917    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,357
9.75 %
0-14 ani, femei: 
1,299
9.33 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,751
34.13 %
15-59 ani, femei: 
4,705
33.80 %
60+ ani, barbaţi: 
755
5.42 %
60+ ani, femei: 
1,050
7.54 %
Total: 
13,917    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019