CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
11,972
93.10 %
Maghiari: 
155
1.20 %
Romi (Ţigani): 
376
2.92 %
Ucraineni: 
15
0.11 %
Germani: 
222
1.72 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
84
0.65 %
Slovaci: 
2
0.01 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Croaţi: 
5
0.03 %
Cehi: 
17
0.13 %
Polonezi: 
4
0.03 %
Alta etnie: 
3
0.02 %
Total: 
12,858    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
12,165
94.61 %
Maghiară: 
120
0.93 %
Rromanes (Ţigănească): 
289
2.24 %
Ucraineană: 
15
0.11 %
Germană: 
180
1.39 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Sârbă: 
73
0.56 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Croată: 
3
0.02 %
Cehă: 
10
0.07 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
12,858    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,233
87.36 %
Romano-catolică: 
573
4.45 %
Reformată: 
59
0.45 %
Penticostală: 
257
1.99 %
Greco-catolică: 
247
1.92 %
Baptistă: 
333
2.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
83
0.64 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
4
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
22
0.17 %
Creştină de rit vechi: 
14
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.02 %
Evanghelică: 
4
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
12
0.09 %
Fără religie: 
9
0.06 %
Atei: 
3
0.02 %
Total: 
12,858    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,237
9.62 %
0-14 ani, femei: 
1,144
8.89 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,050
31.49 %
15-59 ani, femei: 
4,282
33.30 %
60+ ani, barbaţi: 
879
6.83 %
60+ ani, femei: 
1,266
9.84 %
Total: 
12,858    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020