CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,515
45.90 %
Maghiari: 
15
0.45 %
Romi (Ţigani): 
38
1.15 %
Ucraineni: 
1
0.03 %
Germani: 
5
0.15 %
Sârbi: 
1,719
52.09 %
Croaţi: 
1
0.03 %
Cehi: 
6
0.18 %
Total: 
3,300    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,517
45.96 %
Maghiară: 
13
0.39 %
Rromanes (Ţigănească): 
39
1.18 %
Ucraineană: 
2
0.06 %
Germană: 
5
0.15 %
Sârbă: 
1,718
52.06 %
Croată: 
1
0.03 %
Cehă: 
5
0.15 %
Total: 
3,300    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,780
84.24 %
Romano-catolică: 
16
0.48 %
Reformată: 
1
0.03 %
Penticostală: 
2
0.06 %
Greco-catolică: 
5
0.15 %
Baptistă: 
487
14.75 %
Unitariană: 
1
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.06 %
Altă religie: 
6
0.18 %
Total: 
3,300    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
277
8.39 %
0-14 ani, femei: 
214
6.48 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,001
30.33 %
15-59 ani, femei: 
934
28.30 %
60+ ani, barbaţi: 
369
11.18 %
60+ ani, femei: 
505
15.30 %
Total: 
3,300    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020