CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
61,787
89.21 %
Maghiari: 
5,975
8.62 %
Romi (Ţigani): 
878
1.26 %
Ucraineni: 
22
0.03 %
Germani: 
348
0.50 %
Ruşi-lipoveni: 
17
0.02 %
Turci: 
21
0.03 %
Sârbi: 
24
0.03 %
Slovaci: 
23
0.03 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
7
0.01 %
Evrei: 
37
0.05 %
Cehi: 
20
0.02 %
Polonezi: 
13
0.01 %
Italieni: 
32
0.04 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
42
0.06 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
69,257    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
62,982
90.93 %
Maghiară: 
5,592
8.07 %
Rromanes (Ţigănească): 
274
0.39 %
Ucraineană: 
16
0.02 %
Germană: 
250
0.36 %
Rusă-Lipoveană: 
17
0.02 %
Turcă: 
15
0.02 %
Sârbă: 
16
0.02 %
Slovacă: 
19
0.02 %
Bulgară: 
5
0.0 %
Greacă: 
4
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Cehă: 
5
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
24
0.03 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
29
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
69,257    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
57,611
83.18 %
Romano-catolică: 
5,252
7.58 %
Reformată: 
1,830
2.64 %
Penticostală: 
1,675
2.41 %
Greco-catolică: 
909
1.31 %
Baptistă: 
1,058
1.52 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
88
0.12 %
Musulmană: 
32
0.04 %
Unitariană: 
83
0.11 %
Creştină după Evanghelie: 
32
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
59
0.08 %
Evanghelică: 
43
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
20
0.02 %
Mozaică: 
39
0.05 %
Altă religie: 
320
0.46 %
Fără religie: 
97
0.14 %
Atei: 
68
0.09 %
Religie nedeclarată: 
37
0.05 %
Total: 
69,257    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
5,057
7.30 %
0-14 ani, femei: 
5,003
7.22 %
15-59 ani, barbaţi: 
23,213
33.51 %
15-59 ani, femei: 
24,457
35.31 %
60+ ani, barbaţi: 
5,071
7.32 %
60+ ani, femei: 
6,456
9.32 %
Total: 
69,257    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020