CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
65,156
91.43 %
Maghiari: 
4,336
6.08 %
Romi (Ţigani): 
1,169
1.64 %
Ucraineni: 
24
0.03 %
Germani: 
351
0.49 %
Ruşi-lipoveni: 
11
0.01 %
Turci: 
2
0.0 %
Tătari: 
3
0.0 %
Sârbi: 
6
0.0 %
Slovaci: 
30
0.04 %
Bulgari: 
20
0.02 %
Croaţi: 
2
0.0 %
Greci: 
72
0.10 %
Evrei: 
18
0.02 %
Cehi: 
7
0.0 %
Polonezi: 
7
0.0 %
Italieni: 
15
0.02 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Armeni: 
8
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
13
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
71,257    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
66,616
93.48 %
Maghiară: 
3,866
5.42 %
Rromanes (Ţigănească): 
374
0.52 %
Ucraineană: 
16
0.02 %
Germană: 
244
0.34 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.0 %
Turcă: 
2
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
22
0.03 %
Bulgară: 
11
0.01 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
49
0.06 %
Cehă: 
4
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
16
0.02 %
Chineză: 
3
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
12
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
71,257    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
61,018
85.63 %
Romano-catolică: 
2,936
4.12 %
Reformată: 
2,469
3.46 %
Penticostală: 
1,917
2.69 %
Greco-catolică: 
691
0.96 %
Baptistă: 
798
1.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
109
0.15 %
Musulmană: 
8
0.01 %
Unitariană: 
50
0.07 %
Creştină după Evanghelie: 
149
0.20 %
Creştină de rit vechi: 
99
0.13 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
44
0.06 %
Evanghelică: 
30
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
31
0.04 %
Mozaică: 
18
0.02 %
Altă religie: 
688
0.96 %
Fără religie: 
72
0.10 %
Atei: 
52
0.07 %
Religie nedeclarată: 
78
0.10 %
Total: 
71,257    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
6,064
8.51 %
0-14 ani, femei: 
5,965
8.37 %
15-59 ani, barbaţi: 
23,362
32.78 %
15-59 ani, femei: 
24,235
34.01 %
60+ ani, barbaţi: 
5,322
7.46 %
60+ ani, femei: 
6,309
8.85 %
Total: 
71,257    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020