CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
27,154
91.30 %
Maghiari: 
2,233
7.50 %
Romi (Ţigani): 
188
0.63 %
Ucraineni: 
14
0.04 %
Germani: 
109
0.36 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.01 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
6
0.02 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Cehi: 
3
0.01 %
Polonezi: 
11
0.03 %
Italieni: 
7
0.02 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
5
0.01 %
Total: 
29,740    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
27,582
92.74 %
Maghiară: 
2,048
6.88 %
Rromanes (Ţigănească): 
27
0.09 %
Ucraineană: 
11
0.03 %
Germană: 
48
0.16 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.01 %
Turcă: 
2
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
8
0.02 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
29,740    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
24,565
82.59 %
Romano-catolică: 
2,250
7.56 %
Reformată: 
1,186
3.98 %
Penticostală: 
625
2.10 %
Greco-catolică: 
211
0.70 %
Baptistă: 
164
0.55 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
16
0.05 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
106
0.35 %
Creştină după Evanghelie: 
35
0.11 %
Creştină de rit vechi: 
13
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.02 %
Evanghelică: 
5
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
9
0.03 %
Altă religie: 
409
1.37 %
Fără religie: 
57
0.19 %
Atei: 
31
0.10 %
Religie nedeclarată: 
47
0.15 %
Total: 
29,740    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,362
11.30 %
0-14 ani, femei: 
3,270
10.99 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,956
33.47 %
15-59 ani, femei: 
10,018
33.68 %
60+ ani, barbaţi: 
1,347
4.52 %
60+ ani, femei: 
1,787
6.00 %
Total: 
29,740    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019