CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
271,677
85.52 %
Maghiari: 
24,287
7.64 %
Romi (Ţigani): 
3,062
0.96 %
Ucraineni: 
762
0.23 %
Germani: 
7,157
2.25 %
Ruşi-lipoveni: 
85
0.02 %
Turci: 
59
0.01 %
Tătari: 
4
0.0 %
Sârbi: 
6,311
1.98 %
Slovaci: 
570
0.17 %
Bulgari: 
1,218
0.38 %
Croaţi: 
142
0.04 %
Greci: 
199
0.06 %
Evrei: 
367
0.11 %
Cehi: 
171
0.05 %
Polonezi: 
56
0.01 %
Italieni: 
203
0.06 %
Chinezi: 
16
0.0 %
Armeni: 
30
0.0 %
Ceangăi: 
15
0.0 %
Alta etnie: 
1,141
0.35 %
Etnie nedeclarată: 
128
0.04 %
Total: 
317,660    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
277,061
87.21 %
Maghiară: 
23,036
7.25 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,916
0.60 %
Ucraineană: 
535
0.16 %
Germană: 
6,088
1.91 %
Rusă-Lipoveană: 
90
0.02 %
Turcă: 
51
0.01 %
Tătară: 
6
0.0 %
Sârbă: 
5,618
1.76 %
Slovacă: 
432
0.13 %
Bulgară: 
1,015
0.31 %
Croată: 
106
0.03 %
Greacă: 
178
0.05 %
Evreiască (Idis): 
46
0.01 %
Cehă: 
120
0.03 %
Poloneză: 
36
0.01 %
Italiană: 
180
0.05 %
Chineză: 
19
0.0 %
Armeană: 
7
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1,041
0.32 %
Limbă maternă nedeclarată: 
79
0.02 %
Total: 
317,660    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
256,262
80.67 %
Romano-catolică: 
32,274
10.15 %
Reformată: 
6,209
1.95 %
Penticostală: 
8,311
2.61 %
Greco-catolică: 
3,876
1.22 %
Baptistă: 
4,725
1.48 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
658
0.20 %
Musulmană: 
952
0.29 %
Unitariană: 
108
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
251
0.07 %
Creştină de rit vechi: 
134
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
345
0.10 %
Evanghelică: 
304
0.09 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
110
0.03 %
Mozaică: 
350
0.11 %
Altă religie: 
1,785
0.56 %
Fără religie: 
293
0.09 %
Atei: 
343
0.10 %
Religie nedeclarată: 
370
0.11 %
Total: 
317,660    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
22,004
6.92 %
0-14 ani, femei: 
20,271
6.38 %
15-59 ani, barbaţi: 
109,852
34.58 %
15-59 ani, femei: 
119,167
37.51 %
60+ ani, barbaţi: 
18,612
5.85 %
60+ ani, femei: 
27,754
8.73 %
Total: 
317,660    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: