CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,791
87.37 %
Maghiari: 
316
4.06 %
Romi (Ţigani): 
270
3.47 %
Ucraineni: 
26
0.33 %
Germani: 
281
3.61 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.09 %
Sârbi: 
9
0.11 %
Slovaci: 
49
0.63 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Croaţi: 
1
0.01 %
Cehi: 
5
0.06 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Italieni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
11
0.14 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.03 %
Total: 
7,772    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,892
88.67 %
Maghiară: 
280
3.60 %
Rromanes (Ţigănească): 
251
3.22 %
Ucraineană: 
21
0.27 %
Germană: 
259
3.33 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Sârbă: 
6
0.07 %
Slovacă: 
41
0.52 %
Bulgară: 
2
0.02 %
Croată: 
1
0.01 %
Cehă: 
4
0.05 %
Poloneză: 
1
0.01 %
Italiană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
12
0.15 %
Total: 
7,772    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,400
82.34 %
Romano-catolică: 
715
9.19 %
Reformată: 
72
0.92 %
Penticostală: 
402
5.17 %
Greco-catolică: 
30
0.38 %
Baptistă: 
82
1.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
18
0.23 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.09 %
Evanghelică: 
4
0.05 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
27
0.34 %
Fără religie: 
8
0.10 %
Atei: 
2
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.02 %
Total: 
7,772    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
752
9.67 %
0-14 ani, femei: 
694
8.92 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,352
30.26 %
15-59 ani, femei: 
2,495
32.10 %
60+ ani, barbaţi: 
625
8.04 %
60+ ani, femei: 
854
10.98 %
Total: 
7,772    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020