CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,917
76.79 %
Maghiari: 
1,209
9.36 %
Romi (Ţigani): 
364
2.81 %
Ucraineni: 
43
0.33 %
Germani: 
411
3.18 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
463
3.58 %
Slovaci: 
16
0.12 %
Bulgari: 
468
3.62 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
7
0.05 %
Cehi: 
1
0.0 %
Italieni: 
11
0.08 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Total: 
12,914    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,127
78.41 %
Maghiară: 
1,150
8.90 %
Rromanes (Ţigănească): 
323
2.50 %
Ucraineană: 
36
0.27 %
Germană: 
379
2.93 %
Rusă-Lipoveană: 
6
0.04 %
Sârbă: 
436
3.37 %
Slovacă: 
8
0.06 %
Bulgară: 
429
3.32 %
Greacă: 
7
0.05 %
Cehă: 
1
0.0 %
Italiană: 
11
0.08 %
Chineză: 
1
0.0 %
Total: 
12,914    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,944
69.25 %
Romano-catolică: 
2,682
20.76 %
Reformată: 
91
0.70 %
Penticostală: 
634
4.90 %
Greco-catolică: 
309
2.39 %
Baptistă: 
91
0.70 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
38
0.29 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.03 %
Evanghelică: 
7
0.05 %
Altă religie: 
101
0.78 %
Fără religie: 
6
0.04 %
Atei: 
2
0.01 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
12,914    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,287
9.96 %
0-14 ani, femei: 
1,227
9.50 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,977
30.79 %
15-59 ani, femei: 
4,222
32.69 %
60+ ani, barbaţi: 
891
6.89 %
60+ ani, femei: 
1,310
10.14 %
Total: 
12,914    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010