CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,051
63.57 %
Maghiari: 
435
9.06 %
Romi (Ţigani): 
569
11.85 %
Ucraineni: 
4
0.08 %
Germani: 
81
1.68 %
Sârbi: 
586
12.21 %
Slovaci: 
3
0.06 %
Bulgari: 
1
0.02 %
Croaţi: 
68
1.41 %
Evrei: 
1
0.02 %
Total: 
4,799    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,163
65.90 %
Maghiară: 
397
8.27 %
Rromanes (Ţigănească): 
547
11.39 %
Ucraineană: 
3
0.06 %
Germană: 
65
1.35 %
Sârbă: 
567
11.81 %
Slovacă: 
2
0.04 %
Croată: 
55
1.14 %
Total: 
4,799    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,965
82.62 %
Romano-catolică: 
634
13.21 %
Reformată: 
22
0.45 %
Penticostală: 
70
1.45 %
Greco-catolică: 
22
0.45 %
Baptistă: 
39
0.81 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
5
0.10 %
Mozaică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
21
0.43 %
Atei: 
1
0.02 %
Religie nedeclarată: 
11
0.22 %
Total: 
4,799    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
512
10.66 %
0-14 ani, femei: 
474
9.87 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,431
29.81 %
15-59 ani, femei: 
1,371
28.56 %
60+ ani, barbaţi: 
402
8.37 %
60+ ani, femei: 
609
12.69 %
Total: 
4,799    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019