CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,291
77.63 %
Maghiari: 
956
11.79 %
Romi (Ţigani): 
108
1.33 %
Ucraineni: 
48
0.59 %
Germani: 
124
1.53 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Sârbi: 
112
1.38 %
Slovaci: 
441
5.44 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Croaţi: 
5
0.06 %
Evrei: 
1
0.01 %
Cehi: 
12
0.14 %
Alta etnie: 
2
0.02 %
Total: 
8,103    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,348
78.34 %
Maghiară: 
945
11.66 %
Rromanes (Ţigănească): 
101
1.24 %
Ucraineană: 
47
0.58 %
Germană: 
91
1.12 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Sârbă: 
112
1.38 %
Slovacă: 
439
5.41 %
Bulgară: 
3
0.03 %
Croată: 
2
0.02 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Cehă: 
11
0.13 %
Alta limbă maternă: 
2
0.02 %
Total: 
8,103    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,722
70.61 %
Romano-catolică: 
1,368
16.88 %
Reformată: 
146
1.80 %
Penticostală: 
561
6.92 %
Greco-catolică: 
15
0.18 %
Baptistă: 
62
0.76 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
70
0.86 %
Unitariană: 
2
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
5
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
57
0.70 %
Evanghelică: 
36
0.44 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
24
0.29 %
Mozaică: 
2
0.02 %
Altă religie: 
14
0.17 %
Fără religie: 
9
0.11 %
Atei: 
2
0.02 %
Religie nedeclarată: 
5
0.06 %
Total: 
8,103    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
834
10.29 %
0-14 ani, femei: 
810
9.99 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,381
29.38 %
15-59 ani, femei: 
2,302
28.40 %
60+ ani, barbaţi: 
727
8.97 %
60+ ani, femei: 
1,049
12.94 %
Total: 
8,103    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018