CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,531
92.33 %
Maghiari: 
260
5.29 %
Romi (Ţigani): 
32
0.65 %
Ucraineni: 
7
0.14 %
Germani: 
25
0.50 %
Sârbi: 
26
0.52 %
Slovaci: 
13
0.26 %
Bulgari: 
4
0.08 %
Evrei: 
1
0.02 %
Cehi: 
1
0.02 %
Polonezi: 
1
0.02 %
Italieni: 
2
0.04 %
Alta etnie: 
4
0.08 %
Total: 
4,907    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,551
92.74 %
Maghiară: 
250
5.09 %
Rromanes (Ţigănească): 
30
0.61 %
Ucraineană: 
7
0.14 %
Germană: 
21
0.42 %
Turcă: 
1
0.02 %
Sârbă: 
23
0.46 %
Slovacă: 
13
0.26 %
Bulgară: 
2
0.04 %
Evreiască (Idis): 
1
0.02 %
Cehă: 
1
0.02 %
Poloneză: 
1
0.02 %
Italiană: 
1
0.02 %
Alta limbă maternă: 
5
0.10 %
Total: 
4,907    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,991
81.33 %
Romano-catolică: 
304
6.19 %
Reformată: 
36
0.73 %
Penticostală: 
400
8.15 %
Greco-catolică: 
40
0.81 %
Baptistă: 
109
2.22 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.02 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.08 %
Evanghelică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
12
0.24 %
Atei: 
6
0.12 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,907    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
400
8.15 %
0-14 ani, femei: 
362
7.37 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,578
32.15 %
15-59 ani, femei: 
1,588
32.36 %
60+ ani, barbaţi: 
409
8.33 %
60+ ani, femei: 
570
11.61 %
Total: 
4,907    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018