CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,557
84.60 %
Maghiari: 
259
2.89 %
Romi (Ţigani): 
470
5.26 %
Ucraineni: 
116
1.29 %
Germani: 
445
4.98 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Sârbi: 
22
0.24 %
Slovaci: 
14
0.15 %
Bulgari: 
42
0.47 %
Polonezi: 
1
0.01 %
Italieni: 
3
0.03 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
8,932    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,897
88.41 %
Maghiară: 
220
2.46 %
Rromanes (Ţigănească): 
283
3.16 %
Ucraineană: 
77
0.86 %
Germană: 
391
4.37 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.02 %
Sârbă: 
17
0.19 %
Slovacă: 
8
0.08 %
Bulgară: 
32
0.35 %
Poloneză: 
1
0.01 %
Italiană: 
3
0.03 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
8,932    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,800
76.13 %
Romano-catolică: 
1,183
13.24 %
Reformată: 
40
0.44 %
Penticostală: 
705
7.89 %
Greco-catolică: 
60
0.67 %
Baptistă: 
104
1.16 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
17
0.19 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
2
0.02 %
Fără religie: 
8
0.08 %
Atei: 
3
0.03 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
8,932    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,105
12.37 %
0-14 ani, femei: 
1,019
11.40 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,824
31.61 %
15-59 ani, femei: 
2,685
30.06 %
60+ ani, barbaţi: 
536
6.00 %
60+ ani, femei: 
763
8.54 %
Total: 
8,932    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019