CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,238
72.51 %
Maghiari: 
53
0.90 %
Romi (Ţigani): 
709
12.13 %
Ucraineni: 
20
0.34 %
Germani: 
41
0.70 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.08 %
Sârbi: 
769
13.15 %
Slovaci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
7
0.11 %
Greci: 
1
0.01 %
Total: 
5,844    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,908
83.98 %
Maghiară: 
51
0.87 %
Rromanes (Ţigănească): 
54
0.92 %
Ucraineană: 
20
0.34 %
Germană: 
39
0.66 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.08 %
Sârbă: 
761
13.02 %
Bulgară: 
6
0.10 %
Total: 
5,844    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,415
92.65 %
Romano-catolică: 
111
1.89 %
Reformată: 
8
0.13 %
Penticostală: 
242
4.14 %
Greco-catolică: 
10
0.17 %
Baptistă: 
16
0.27 %
Unitariană: 
1
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
33
0.56 %
Fără religie: 
5
0.08 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
5,844    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
710
12.14 %
0-14 ani, femei: 
668
11.43 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,699
29.07 %
15-59 ani, femei: 
1,649
28.21 %
60+ ani, barbaţi: 
449
7.68 %
60+ ani, femei: 
669
11.44 %
Total: 
5,844    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018