CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
145,284
70.31 %
Maghiari: 
56,985
27.58 %
Romi (Ţigani): 
2,449
1.18 %
Ucraineni: 
93
0.04 %
Germani: 
563
0.27 %
Ruşi-lipoveni: 
26
0.01 %
Turci: 
8
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
20
0.0 %
Slovaci: 
474
0.22 %
Bulgari: 
25
0.01 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
64
0.03 %
Evrei: 
166
0.08 %
Cehi: 
9
0.0 %
Polonezi: 
10
0.0 %
Italieni: 
109
0.05 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
5
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
265
0.12 %
Etnie nedeclarată: 
51
0.02 %
Total: 
206,614    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
146,078
70.70 %
Maghiară: 
58,205
28.17 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,024
0.49 %
Ucraineană: 
63
0.03 %
Germană: 
339
0.16 %
Rusă-Lipoveană: 
22
0.01 %
Turcă: 
8
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
13
0.0 %
Slovacă: 
366
0.17 %
Bulgară: 
15
0.0 %
Croată: 
3
0.0 %
Greacă: 
52
0.02 %
Evreiască (Idis): 
20
0.0 %
Cehă: 
6
0.0 %
Poloneză: 
7
0.0 %
Italiană: 
102
0.04 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
247
0.11 %
Limbă maternă nedeclarată: 
40
0.01 %
Total: 
206,614    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
122,049
59.07 %
Romano-catolică: 
23,206
11.23 %
Reformată: 
33,800
16.35 %
Penticostală: 
9,563
4.62 %
Greco-catolică: 
6,860
3.32 %
Baptistă: 
7,428
3.59 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
658
0.31 %
Musulmană: 
146
0.07 %
Unitariană: 
231
0.11 %
Creştină după Evanghelie: 
183
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
29
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
304
0.14 %
Evanghelică: 
112
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
63
0.03 %
Mozaică: 
172
0.08 %
Altă religie: 
922
0.44 %
Fără religie: 
364
0.17 %
Atei: 
236
0.11 %
Religie nedeclarată: 
288
0.13 %
Total: 
206,614    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
16,553
8.01 %
0-14 ani, femei: 
15,717
7.60 %
15-59 ani, barbaţi: 
70,008
33.88 %
15-59 ani, femei: 
75,478
36.53 %
60+ ani, barbaţi: 
11,877
5.74 %
60+ ani, femei: 
16,981
8.21 %
Total: 
206,614    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020