CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,267
40.20 %
Maghiari: 
10,335
57.18 %
Romi (Ţigani): 
379
2.09 %
Ucraineni: 
9
0.04 %
Germani: 
29
0.16 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
45
0.24 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Evrei: 
3
0.01 %
Italieni: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
18,074    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,256
40.14 %
Maghiară: 
10,501
58.10 %
Rromanes (Ţigănească): 
241
1.33 %
Ucraineană: 
8
0.04 %
Germană: 
19
0.10 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
44
0.24 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
18,074    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,591
36.46 %
Romano-catolică: 
1,186
6.56 %
Reformată: 
9,241
51.12 %
Penticostală: 
90
0.49 %
Greco-catolică: 
155
0.85 %
Baptistă: 
614
3.39 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
24
0.13 %
Musulmană: 
5
0.02 %
Unitariană: 
17
0.09 %
Creştină după Evanghelie: 
6
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
19
0.10 %
Evanghelică: 
2
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
5
0.02 %
Mozaică: 
6
0.03 %
Altă religie: 
49
0.27 %
Fără religie: 
36
0.19 %
Atei: 
14
0.07 %
Religie nedeclarată: 
13
0.07 %
Total: 
18,074    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,495
8.27 %
0-14 ani, femei: 
1,416
7.83 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,835
32.28 %
15-59 ani, femei: 
5,921
32.75 %
60+ ani, barbaţi: 
1,422
7.86 %
60+ ani, femei: 
1,985
10.98 %
Total: 
18,074    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: