CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,167
53.01 %
Maghiari: 
7,468
43.19 %
Romi (Ţigani): 
485
2.80 %
Ucraineni: 
3
0.01 %
Germani: 
33
0.19 %
Ruşi-lipoveni: 
9
0.05 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
82
0.47 %
Evrei: 
2
0.01 %
Italieni: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
8
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
30
0.17 %
Total: 
17,291    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,166
53.01 %
Maghiară: 
7,907
45.72 %
Rromanes (Ţigănească): 
73
0.42 %
Ucraineană: 
2
0.01 %
Germană: 
22
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
11
0.06 %
Slovacă: 
71
0.41 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
5
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
30
0.17 %
Total: 
17,291    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,118
46.94 %
Romano-catolică: 
2,490
14.40 %
Reformată: 
5,152
29.79 %
Penticostală: 
525
3.03 %
Greco-catolică: 
445
2.57 %
Baptistă: 
425
2.45 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
16
0.09 %
Musulmană: 
6
0.03 %
Unitariană: 
5
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
8
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
5
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
30
0.17 %
Fără religie: 
10
0.05 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
49
0.28 %
Total: 
17,291    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,727
9.98 %
0-14 ani, femei: 
1,612
9.32 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,733
33.15 %
15-59 ani, femei: 
6,047
34.97 %
60+ ani, barbaţi: 
938
5.42 %
60+ ani, femei: 
1,234
7.13 %
Total: 
17,291    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020