CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
898
29.73 %
Maghiari: 
1,526
50.52 %
Romi (Ţigani): 
568
18.80 %
Germani: 
22
0.72 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.06 %
Slovaci: 
4
0.13 %
Total: 
3,020    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
882
29.20 %
Maghiară: 
2,101
69.56 %
Rromanes (Ţigănească): 
34
1.12 %
Germană: 
1
0.03 %
Slovacă: 
2
0.06 %
Total: 
3,020    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
798
26.42 %
Romano-catolică: 
1,059
35.06 %
Reformată: 
903
29.90 %
Penticostală: 
45
1.49 %
Greco-catolică: 
47
1.55 %
Baptistă: 
157
5.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5
0.16 %
Unitariană: 
1
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.03 %
Altă religie: 
3
0.09 %
Religie nedeclarată: 
1
0.03 %
Total: 
3,020    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
352
11.65 %
0-14 ani, femei: 
356
11.78 %
15-59 ani, barbaţi: 
891
29.50 %
15-59 ani, femei: 
850
28.14 %
60+ ani, barbaţi: 
227
7.51 %
60+ ani, femei: 
344
11.39 %
Total: 
3,020    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018