CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
433
11.12 %
Maghiari: 
3,401
87.38 %
Romi (Ţigani): 
47
1.20 %
Ucraineni: 
4
0.10 %
Germani: 
1
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Slovaci: 
5
0.12 %
Total: 
3,892    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
433
11.12 %
Maghiară: 
3,420
87.87 %
Rromanes (Ţigănească): 
33
0.84 %
Ucraineană: 
1
0.02 %
Germană: 
1
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.05 %
Slovacă: 
2
0.05 %
Total: 
3,892    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
399
10.25 %
Romano-catolică: 
722
18.55 %
Reformată: 
2,509
64.46 %
Penticostală: 
39
1.00 %
Greco-catolică: 
12
0.30 %
Baptistă: 
132
3.39 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.05 %
Unitariană: 
2
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.02 %
Evanghelică: 
3
0.07 %
Mozaică: 
2
0.05 %
Altă religie: 
57
1.46 %
Fără religie: 
9
0.23 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,892    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
324
8.32 %
0-14 ani, femei: 
294
7.55 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,170
30.06 %
15-59 ani, femei: 
1,044
26.82 %
60+ ani, barbaţi: 
453
11.63 %
60+ ani, femei: 
607
15.59 %
Total: 
3,892    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018