CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
73,613
90.59 %
Maghiari: 
5,204
6.40 %
Romi (Ţigani): 
1,958
2.40 %
Ucraineni: 
21
0.02 %
Germani: 
370
0.45 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.0 %
Turci: 
5
0.0 %
Sârbi: 
7
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
15
0.01 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
8
0.0 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
33
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
81,259    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
75,457
92.85 %
Maghiară: 
4,884
6.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
568
0.69 %
Ucraineană: 
14
0.01 %
Germană: 
276
0.33 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.0 %
Turcă: 
6
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
5
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
7
0.0 %
Chineză: 
4
0.0 %
Alta limbă maternă: 
23
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
81,259    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
67,138
82.62 %
Romano-catolică: 
1,466
1.80 %
Reformată: 
3,682
4.53 %
Penticostală: 
3,613
4.44 %
Greco-catolică: 
2,706
3.33 %
Baptistă: 
867
1.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
239
0.29 %
Musulmană: 
21
0.02 %
Unitariană: 
79
0.09 %
Creştină după Evanghelie: 
99
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
11
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
258
0.31 %
Evanghelică: 
88
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
89
0.10 %
Mozaică: 
16
0.01 %
Altă religie: 
607
0.74 %
Fără religie: 
93
0.11 %
Atei: 
77
0.09 %
Religie nedeclarată: 
110
0.13 %
Total: 
81,259    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
7,810
9.61 %
0-14 ani, femei: 
7,566
9.31 %
15-59 ani, barbaţi: 
28,928
35.59 %
15-59 ani, femei: 
29,686
36.53 %
60+ ani, barbaţi: 
3,079
3.78 %
60+ ani, femei: 
4,190
5.15 %
Total: 
81,259    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020