CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,391
87.37 %
Maghiari: 
45
1.15 %
Romi (Ţigani): 
443
11.41 %
Germani: 
2
0.05 %
Total: 
3,881    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,678
94.76 %
Maghiară: 
38
0.97 %
Rromanes (Ţigănească): 
165
4.25 %
Total: 
3,881    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,388
87.29 %
Romano-catolică: 
18
0.46 %
Reformată: 
20
0.51 %
Penticostală: 
332
8.55 %
Greco-catolică: 
20
0.51 %
Baptistă: 
79
2.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.20 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.05 %
Altă religie: 
14
0.36 %
Total: 
3,881    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
477
12.29 %
0-14 ani, femei: 
513
13.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,135
29.24 %
15-59 ani, femei: 
1,092
28.13 %
60+ ani, barbaţi: 
277
7.13 %
60+ ani, femei: 
387
9.97 %
Total: 
3,881    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019