CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
557,891
79.38 %
Maghiari: 
122,301
17.40 %
Romi (Ţigani): 
19,834
2.82 %
Ucraineni: 
203
0.02 %
Germani: 
944
0.13 %
Ruşi-lipoveni: 
73
0.01 %
Turci: 
38
0.0 %
Tătari: 
15
0.0 %
Sârbi: 
24
0.0 %
Slovaci: 
40
0.0 %
Bulgari: 
20
0.0 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
152
0.02 %
Evrei: 
250
0.03 %
Cehi: 
9
0.0 %
Polonezi: 
30
0.0 %
Italieni: 
124
0.01 %
Chinezi: 
15
0.0 %
Armeni: 
63
0.0 %
Ceangăi: 
7
0.0 %
Alta etnie: 
606
0.08 %
Etnie nedeclarată: 
113
0.01 %
Total: 
702,755    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
570,715
81.21 %
Maghiară: 
120,632
17.16 %
Rromanes (Ţigănească): 
9,370
1.33 %
Ucraineană: 
159
0.02 %
Germană: 
731
0.10 %
Rusă-Lipoveană: 
78
0.01 %
Turcă: 
29
0.0 %
Tătară: 
9
0.0 %
Sârbă: 
8
0.0 %
Slovacă: 
24
0.0 %
Bulgară: 
16
0.0 %
Greacă: 
141
0.02 %
Evreiască (Idis): 
42
0.0 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
16
0.0 %
Italiană: 
118
0.01 %
Chineză: 
15
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
559
0.07 %
Limbă maternă nedeclarată: 
85
0.01 %
Total: 
702,755    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
507,760
72.25 %
Romano-catolică: 
25,923
3.68 %
Reformată: 
86,811
12.35 %
Penticostală: 
20,154
2.86 %
Greco-catolică: 
30,012
4.27 %
Baptistă: 
7,203
1.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3,660
0.52 %
Musulmană: 
413
0.05 %
Unitariană: 
8,211
1.16 %
Creştină după Evanghelie: 
624
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
192
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
537
0.07 %
Evanghelică: 
152
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
142
0.02 %
Mozaică: 
270
0.03 %
Altă religie: 
7,881
1.12 %
Fără religie: 
1,157
0.16 %
Atei: 
695
0.09 %
Religie nedeclarată: 
958
0.13 %
Total: 
702,755    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
53,970
7.67 %
0-14 ani, femei: 
51,854
7.37 %
15-59 ani, barbaţi: 
227,794
32.41 %
15-59 ani, femei: 
232,839
33.13 %
60+ ani, barbaţi: 
58,753
8.36 %
60+ ani, femei: 
77,545
11.03 %
Total: 
702,755    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020