CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
252,433
79.39 %
Maghiari: 
60,287
18.96 %
Romi (Ţigani): 
3,029
0.95 %
Ucraineni: 
146
0.04 %
Germani: 
734
0.23 %
Ruşi-lipoveni: 
57
0.01 %
Turci: 
35
0.01 %
Tătari: 
15
0.0 %
Sârbi: 
12
0.0 %
Slovaci: 
25
0.0 %
Bulgari: 
19
0.0 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
147
0.04 %
Evrei: 
217
0.06 %
Cehi: 
6
0.0 %
Polonezi: 
24
0.0 %
Italieni: 
91
0.02 %
Chinezi: 
14
0.0 %
Armeni: 
30
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
572
0.17 %
Etnie nedeclarată: 
55
0.01 %
Total: 
317,953    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
255,677
80.41 %
Maghiară: 
59,652
18.76 %
Rromanes (Ţigănească): 
940
0.29 %
Ucraineană: 
127
0.03 %
Germană: 
572
0.17 %
Rusă-Lipoveană: 
63
0.01 %
Turcă: 
27
0.0 %
Tătară: 
8
0.0 %
Sârbă: 
6
0.0 %
Slovacă: 
15
0.0 %
Bulgară: 
15
0.0 %
Greacă: 
137
0.04 %
Evreiască (Idis): 
33
0.01 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
14
0.0 %
Italiană: 
89
0.02 %
Chineză: 
14
0.0 %
Armeană: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
533
0.16 %
Limbă maternă nedeclarată: 
25
0.0 %
Total: 
317,953    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
220,011
69.19 %
Romano-catolică: 
17,540
5.51 %
Reformată: 
38,779
12.19 %
Penticostală: 
8,270
2.60 %
Greco-catolică: 
18,484
5.81 %
Baptistă: 
3,786
1.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
981
0.30 %
Musulmană: 
396
0.12 %
Unitariană: 
3,369
1.05 %
Creştină după Evanghelie: 
471
0.14 %
Creştină de rit vechi: 
123
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
492
0.15 %
Evanghelică: 
127
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
129
0.04 %
Mozaică: 
227
0.07 %
Altă religie: 
3,005
0.94 %
Fără religie: 
655
0.20 %
Atei: 
549
0.17 %
Religie nedeclarată: 
559
0.17 %
Total: 
317,953    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
21,339
6.71 %
0-14 ani, femei: 
20,448
6.43 %
15-59 ani, barbaţi: 
109,475
34.43 %
15-59 ani, femei: 
119,811
37.68 %
60+ ani, barbaţi: 
19,527
6.14 %
60+ ani, femei: 
27,353
8.60 %
Total: 
317,953    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020