CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
23,346
87.03 %
Maghiari: 
2,190
8.16 %
Romi (Ţigani): 
1,250
4.66 %
Ucraineni: 
5
0.01 %
Germani: 
22
0.08 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.01 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
4
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
26,823    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
24,249
90.40 %
Maghiară: 
2,052
7.65 %
Rromanes (Ţigănească): 
500
1.86 %
Ucraineană: 
3
0.01 %
Germană: 
11
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.01 %
Alta limbă maternă: 
3
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
26,823    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
21,822
81.35 %
Romano-catolică: 
364
1.35 %
Reformată: 
1,896
7.06 %
Penticostală: 
876
3.26 %
Greco-catolică: 
644
2.40 %
Baptistă: 
219
0.81 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
137
0.51 %
Unitariană: 
43
0.16 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.01 %
Mozaică: 
6
0.02 %
Altă religie: 
662
2.46 %
Fără religie: 
69
0.25 %
Atei: 
28
0.10 %
Religie nedeclarată: 
49
0.18 %
Total: 
26,823    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,449
9.13 %
0-14 ani, femei: 
2,386
8.89 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,639
32.20 %
15-59 ani, femei: 
8,938
33.32 %
60+ ani, barbaţi: 
1,990
7.41 %
60+ ani, femei: 
2,421
9.02 %
Total: 
26,823    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020