CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,243
79.90 %
Maghiari: 
4,086
16.96 %
Romi (Ţigani): 
657
2.72 %
Ucraineni: 
4
0.01 %
Germani: 
30
0.12 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
5
0.02 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
5
0.02 %
Armeni: 
31
0.12 %
Ceangăi: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
10
0.04 %
Total: 
24,083    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
19,604
81.40 %
Maghiară: 
4,008
16.64 %
Rromanes (Ţigănească): 
428
1.77 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
21
0.08 %
Tătară: 
1
0.0 %
Slovacă: 
4
0.01 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
4
0.01 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
6
0.02 %
Total: 
24,083    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
17,498
72.65 %
Romano-catolică: 
862
3.57 %
Reformată: 
3,231
13.41 %
Penticostală: 
462
1.91 %
Greco-catolică: 
1,415
5.87 %
Baptistă: 
151
0.62 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
128
0.53 %
Musulmană: 
4
0.01 %
Unitariană: 
12
0.04 %
Creştină după Evanghelie: 
4
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.02 %
Evanghelică: 
3
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
151
0.62 %
Fără religie: 
25
0.10 %
Atei: 
18
0.07 %
Religie nedeclarată: 
107
0.44 %
Total: 
24,083    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,882
7.81 %
0-14 ani, femei: 
1,828
7.59 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,184
38.13 %
15-59 ani, femei: 
7,676
31.87 %
60+ ani, barbaţi: 
1,615
6.70 %
60+ ani, femei: 
1,898
7.88 %
Total: 
24,083    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020