CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
418,405
82.02 %
Maghiari: 
46,300
9.07 %
Romi (Ţigani): 
8,913
1.74 %
Ucraineni: 
34,027
6.67 %
Germani: 
2,012
0.39 %
Ruşi-lipoveni: 
35
0.0 %
Turci: 
26
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
14
0.0 %
Slovaci: 
15
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
11
0.0 %
Evrei: 
94
0.01 %
Cehi: 
6
0.0 %
Polonezi: 
11
0.0 %
Italieni: 
42
0.0 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
10
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
160
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
19
0.0 %
Total: 
510,110    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
425,558
83.42 %
Maghiară: 
44,908
8.80 %
Rromanes (Ţigănească): 
4,381
0.85 %
Ucraineană: 
33,506
6.56 %
Germană: 
1,491
0.29 %
Rusă-Lipoveană: 
30
0.0 %
Turcă: 
20
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
11
0.0 %
Slovacă: 
6
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
3
0.0 %
Evreiască (Idis): 
13
0.0 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
6
0.0 %
Italiană: 
40
0.0 %
Chineză: 
4
0.0 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
111
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
13
0.0 %
Total: 
510,110    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
397,700
77.96 %
Romano-catolică: 
30,336
5.94 %
Reformată: 
20,808
4.07 %
Penticostală: 
15,668
3.07 %
Greco-catolică: 
28,182
5.52 %
Baptistă: 
2,535
0.49 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3,643
0.71 %
Musulmană: 
40
0.0 %
Unitariană: 
116
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
657
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
204
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
188
0.03 %
Evanghelică: 
63
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
32
0.0 %
Mozaică: 
81
0.01 %
Altă religie: 
8,261
1.61 %
Fără religie: 
746
0.14 %
Atei: 
250
0.04 %
Religie nedeclarată: 
600
0.11 %
Total: 
510,110    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
51,132
10.02 %
0-14 ani, femei: 
48,651
9.53 %
15-59 ani, barbaţi: 
164,310
32.21 %
15-59 ani, femei: 
163,425
32.03 %
60+ ani, barbaţi: 
35,238
6.90 %
60+ ani, femei: 
47,354
9.28 %
Total: 
510,110    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020