CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
114,213
82.81 %
Maghiari: 
20,466
14.83 %
Romi (Ţigani): 
2,092
1.51 %
Ucraineni: 
351
0.25 %
Germani: 
507
0.36 %
Ruşi-lipoveni: 
17
0.01 %
Turci: 
20
0.01 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Slovaci: 
11
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
10
0.0 %
Evrei: 
61
0.04 %
Cehi: 
4
0.0 %
Polonezi: 
5
0.0 %
Italieni: 
23
0.01 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
114
0.08 %
Etnie nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
137,921    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
116,821
84.70 %
Maghiară: 
19,687
14.27 %
Rromanes (Ţigănească): 
733
0.53 %
Ucraineană: 
254
0.18 %
Germană: 
249
0.18 %
Rusă-Lipoveană: 
16
0.01 %
Turcă: 
15
0.01 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Slovacă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
3
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
23
0.01 %
Chineză: 
4
0.0 %
Alta limbă maternă: 
87
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
11
0.0 %
Total: 
137,921    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
98,454
71.38 %
Romano-catolică: 
12,664
9.18 %
Reformată: 
9,576
6.94 %
Penticostală: 
4,532
3.28 %
Greco-catolică: 
8,345
6.05 %
Baptistă: 
958
0.69 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
123
0.08 %
Musulmană: 
28
0.02 %
Unitariană: 
79
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
86
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
66
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
155
0.11 %
Evanghelică: 
38
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
22
0.01 %
Mozaică: 
54
0.03 %
Altă religie: 
2,095
1.51 %
Fără religie: 
226
0.16 %
Atei: 
156
0.11 %
Religie nedeclarată: 
264
0.19 %
Total: 
137,921    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
12,861
9.32 %
0-14 ani, femei: 
12,281
8.90 %
15-59 ani, barbaţi: 
46,430
33.66 %
15-59 ani, femei: 
50,578
36.67 %
60+ ani, barbaţi: 
6,737
4.88 %
60+ ani, femei: 
9,034
6.55 %
Total: 
137,921    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020