CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
32,867
79.73 %
Maghiari: 
6,513
15.80 %
Romi (Ţigani): 
448
1.08 %
Ucraineni: 
1,226
2.97 %
Germani: 
105
0.25 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
20
0.04 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
8
0.01 %
Armeni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
17
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
41,220    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
33,442
81.13 %
Maghiară: 
6,415
15.56 %
Rromanes (Ţigănească): 
305
0.73 %
Ucraineană: 
976
2.36 %
Germană: 
50
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
2
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
5
0.01 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
6
0.01 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
9
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
41,220    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
28,480
69.09 %
Romano-catolică: 
5,453
13.22 %
Reformată: 
1,608
3.90 %
Penticostală: 
369
0.89 %
Greco-catolică: 
2,805
6.80 %
Baptistă: 
452
1.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
241
0.58 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
12
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
184
0.44 %
Creştină de rit vechi: 
17
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.01 %
Evanghelică: 
9
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
21
0.05 %
Altă religie: 
1,263
3.06 %
Fără religie: 
138
0.33 %
Atei: 
36
0.08 %
Religie nedeclarată: 
123
0.29 %
Total: 
41,220    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,944
9.56 %
0-14 ani, femei: 
3,707
8.99 %
15-59 ani, barbaţi: 
13,525
32.81 %
15-59 ani, femei: 
14,287
34.66 %
60+ ani, barbaţi: 
2,381
5.77 %
60+ ani, femei: 
3,376
8.19 %
Total: 
41,220    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010