CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
12,469
75.07 %
Maghiari: 
3,441
20.71 %
Romi (Ţigani): 
576
3.46 %
Ucraineni: 
45
0.27 %
Germani: 
65
0.39 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Evrei: 
5
0.03 %
Italieni: 
2
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
16,609    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
13,059
78.62 %
Maghiară: 
3,299
19.86 %
Rromanes (Ţigănească): 
167
1.00 %
Ucraineană: 
39
0.23 %
Germană: 
39
0.23 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
16,609    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,344
68.30 %
Romano-catolică: 
2,739
16.49 %
Reformată: 
886
5.33 %
Penticostală: 
512
3.08 %
Greco-catolică: 
636
3.82 %
Baptistă: 
112
0.67 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
25
0.15 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
5
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
74
0.44 %
Creştină de rit vechi: 
16
0.09 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.04 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
175
1.05 %
Fără religie: 
38
0.22 %
Atei: 
9
0.05 %
Religie nedeclarată: 
28
0.16 %
Total: 
16,609    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,614
9.71 %
0-14 ani, femei: 
1,598
9.62 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,828
35.08 %
15-59 ani, femei: 
5,229
31.48 %
60+ ani, barbaţi: 
1,013
6.09 %
60+ ani, femei: 
1,327
7.98 %
Total: 
16,609    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018