CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,930
97.93 %
Maghiari: 
78
1.94 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Sârbi: 
1
0.02 %
Evrei: 
1
0.02 %
Alta etnie: 
2
0.04 %
Total: 
4,013    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,940
98.18 %
Maghiară: 
68
1.69 %
Germană: 
2
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Sârbă: 
1
0.02 %
Evreiască (Idis): 
1
0.02 %
Total: 
4,013    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,366
83.87 %
Romano-catolică: 
158
3.93 %
Reformată: 
40
0.99 %
Penticostală: 
165
4.11 %
Greco-catolică: 
191
4.75 %
Baptistă: 
13
0.32 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.02 %
Musulmană: 
2
0.04 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
18
0.44 %
Creştină de rit vechi: 
15
0.37 %
Mozaică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
42
1.04 %
Total: 
4,013    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
463
11.53 %
0-14 ani, femei: 
423
10.54 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,272
31.69 %
15-59 ani, femei: 
1,225
30.52 %
60+ ani, barbaţi: 
268
6.67 %
60+ ani, femei: 
362
9.02 %
Total: 
4,013    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019