CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,810
88.34 %
Maghiari: 
167
2.16 %
Romi (Ţigani): 
722
9.36 %
Ucraineni: 
1
0.01 %
Germani: 
3
0.03 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Evrei: 
1
0.01 %
Italieni: 
3
0.03 %
Total: 
7,708    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,917
89.73 %
Maghiară: 
136
1.76 %
Rromanes (Ţigănească): 
646
8.38 %
Ucraineană: 
1
0.01 %
Germană: 
2
0.02 %
Sârbă: 
1
0.01 %
Evreiască (Idis): 
2
0.02 %
Italiană: 
3
0.03 %
Total: 
7,708    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,582
85.39 %
Romano-catolică: 
99
1.28 %
Reformată: 
91
1.18 %
Penticostală: 
253
3.28 %
Greco-catolică: 
482
6.25 %
Baptistă: 
5
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.02 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
8
0.10 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.05 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
161
2.08 %
Fără religie: 
12
0.15 %
Atei: 
2
0.02 %
Religie nedeclarată: 
4
0.05 %
Total: 
7,708    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
730
9.47 %
0-14 ani, femei: 
739
9.58 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,298
29.81 %
15-59 ani, femei: 
2,364
30.66 %
60+ ani, barbaţi: 
665
8.62 %
60+ ani, femei: 
912
11.83 %
Total: 
7,708    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019