CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
216,085
58.83 %
Maghiari: 
129,258
35.19 %
Romi (Ţigani): 
13,478
3.66 %
Ucraineni: 
1,556
0.42 %
Germani: 
6,417
1.74 %
Ruşi-lipoveni: 
27
0.0 %
Turci: 
14
0.0 %
Sârbi: 
20
0.0 %
Slovaci: 
186
0.05 %
Bulgari: 
5
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
36
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
36
0.0 %
Chinezi: 
14
0.0 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
10
0.0 %
Alta etnie: 
94
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
36
0.0 %
Total: 
367,281    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
218,187
59.40 %
Maghiară: 
143,457
39.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,520
0.68 %
Ucraineană: 
1,208
0.32 %
Germană: 
1,625
0.44 %
Rusă-Lipoveană: 
25
0.0 %
Turcă: 
15
0.0 %
Sârbă: 
13
0.0 %
Slovacă: 
66
0.01 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
10
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
33
0.0 %
Chineză: 
14
0.0 %
Alta limbă maternă: 
61
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
38
0.01 %
Total: 
367,281    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
185,900
50.61 %
Romano-catolică: 
66,247
18.03 %
Reformată: 
68,619
18.68 %
Penticostală: 
8,517
2.31 %
Greco-catolică: 
29,200
7.95 %
Baptistă: 
1,721
0.46 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
903
0.24 %
Musulmană: 
59
0.01 %
Unitariană: 
119
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
187
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
44
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
121
0.03 %
Evanghelică: 
24
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
26
0.0 %
Mozaică: 
109
0.02 %
Altă religie: 
4,513
1.22 %
Fără religie: 
522
0.14 %
Atei: 
128
0.03 %
Religie nedeclarată: 
322
0.08 %
Total: 
367,281    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
36,443
9.92 %
0-14 ani, femei: 
34,904
9.50 %
15-59 ani, barbaţi: 
116,929
31.83 %
15-59 ani, femei: 
118,235
32.19 %
60+ ani, barbaţi: 
24,566
6.68 %
60+ ani, femei: 
36,204
9.85 %
Total: 
367,281    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010