CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
66,638
57.87 %
Maghiari: 
45,298
39.34 %
Romi (Ţigani): 
1,115
0.96 %
Ucraineni: 
271
0.23 %
Germani: 
1,607
1.39 %
Ruşi-lipoveni: 
12
0.01 %
Turci: 
10
0.0 %
Sârbi: 
13
0.01 %
Slovaci: 
12
0.01 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
30
0.02 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
25
0.02 %
Chinezi: 
14
0.01 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
59
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
22
0.01 %
Total: 
115,142    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
66,746
57.96 %
Maghiară: 
47,209
41.00 %
Rromanes (Ţigănească): 
265
0.23 %
Ucraineană: 
155
0.13 %
Germană: 
618
0.53 %
Rusă-Lipoveană: 
13
0.01 %
Turcă: 
8
0.0 %
Sârbă: 
8
0.0 %
Slovacă: 
7
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
9
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
25
0.02 %
Chineză: 
14
0.01 %
Alta limbă maternă: 
34
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
25
0.02 %
Total: 
115,142    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
55,956
48.59 %
Romano-catolică: 
22,790
19.79 %
Reformată: 
22,475
19.51 %
Penticostală: 
1,619
1.40 %
Greco-catolică: 
9,688
8.41 %
Baptistă: 
590
0.51 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
342
0.29 %
Musulmană: 
40
0.03 %
Unitariană: 
72
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
98
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
23
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
54
0.04 %
Evanghelică: 
17
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
11
0.0 %
Mozaică: 
38
0.03 %
Altă religie: 
954
0.82 %
Fără religie: 
126
0.10 %
Atei: 
106
0.09 %
Religie nedeclarată: 
143
0.12 %
Total: 
115,142    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
9,800
8.51 %
0-14 ani, femei: 
9,280
8.05 %
15-59 ani, barbaţi: 
38,702
33.61 %
15-59 ani, femei: 
41,941
36.42 %
60+ ani, barbaţi: 
6,173
5.36 %
60+ ani, femei: 
9,246
8.03 %
Total: 
115,142    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020