CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
789
14.71 %
Maghiari: 
4,299
80.17 %
Romi (Ţigani): 
253
4.71 %
Ucraineni: 
6
0.11 %
Germani: 
13
0.24 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
5,362    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
779
14.52 %
Maghiară: 
4,565
85.13 %
Rromanes (Ţigănească): 
7
0.13 %
Ucraineană: 
8
0.14 %
Germană: 
1
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.01 %
Total: 
5,362    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
490
9.13 %
Romano-catolică: 
1,553
28.96 %
Reformată: 
1,847
34.44 %
Penticostală: 
16
0.29 %
Greco-catolică: 
1,396
26.03 %
Baptistă: 
8
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.14 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Mozaică: 
4
0.07 %
Altă religie: 
23
0.42 %
Fără religie: 
3
0.05 %
Religie nedeclarată: 
13
0.24 %
Total: 
5,362    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
609
11.35 %
0-14 ani, femei: 
553
10.31 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,751
32.65 %
15-59 ani, femei: 
1,623
30.26 %
60+ ani, barbaţi: 
312
5.81 %
60+ ani, femei: 
514
9.58 %
Total: 
5,362    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018