CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
50,902
80.89 %
Maghiari: 
11,016
17.50 %
Romi (Ţigani): 
858
1.36 %
Ucraineni: 
12
0.01 %
Germani: 
46
0.07 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.0 %
Turci: 
5
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
24
0.03 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
8
0.01 %
Evrei: 
2
0.0 %
Italieni: 
13
0.02 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
26
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
6
0.0 %
Total: 
62,927    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
51,395
81.67 %
Maghiară: 
11,006
17.49 %
Rromanes (Ţigănească): 
420
0.66 %
Ucraineană: 
8
0.01 %
Germană: 
26
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.01 %
Turcă: 
5
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
18
0.02 %
Greacă: 
5
0.0 %
Italiană: 
12
0.01 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
18
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
62,927    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
46,121
73.29 %
Romano-catolică: 
1,085
1.72 %
Reformată: 
9,591
15.24 %
Penticostală: 
2,075
3.29 %
Greco-catolică: 
1,938
3.07 %
Baptistă: 
1,268
2.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
52
0.08 %
Musulmană: 
7
0.01 %
Unitariană: 
26
0.04 %
Creştină după Evanghelie: 
56
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.0 %
Evanghelică: 
2
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
3
0.0 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
513
0.81 %
Fără religie: 
115
0.18 %
Atei: 
36
0.05 %
Religie nedeclarată: 
28
0.04 %
Total: 
62,927    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
6,563
10.42 %
0-14 ani, femei: 
6,172
9.80 %
15-59 ani, barbaţi: 
22,467
35.70 %
15-59 ani, femei: 
23,550
37.42 %
60+ ani, barbaţi: 
1,864
2.96 %
60+ ani, femei: 
2,311
3.67 %
Total: 
62,927    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010