CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,587
39.65 %
Maghiari: 
2,188
54.67 %
Romi (Ţigani): 
224
5.59 %
Germani: 
1
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.04 %
Total: 
4,002    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,651
41.25 %
Maghiară: 
2,188
54.67 %
Rromanes (Ţigănească): 
161
4.02 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.04 %
Total: 
4,002    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,530
38.23 %
Romano-catolică: 
4
0.09 %
Reformată: 
1,762
44.02 %
Penticostală: 
9
0.22 %
Greco-catolică: 
115
2.87 %
Baptistă: 
551
13.76 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.17 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.02 %
Altă religie: 
18
0.44 %
Fără religie: 
5
0.12 %
Total: 
4,002    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
393
9.82 %
0-14 ani, femei: 
371
9.27 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,214
30.33 %
15-59 ani, femei: 
1,111
27.76 %
60+ ani, barbaţi: 
390
9.74 %
60+ ani, femei: 
523
13.06 %
Total: 
4,002    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018