CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,649,316
65.37 %
Maghiari: 
755,455
29.94 %
Romi (Ţigani): 
99,977
3.96 %
Ucraineni: 
320
0.01 %
Germani: 
14,666
0.58 %
Ruşi-lipoveni: 
305
0.01 %
Turci: 
201
0.0 %
Tătari: 
26
0.0 %
Sârbi: 
81
0.0 %
Slovaci: 
45
0.0 %
Bulgari: 
72
0.0 %
Croaţi: 
17
0.0 %
Greci: 
140
0.0 %
Evrei: 
401
0.01 %
Cehi: 
37
0.0 %
Polonezi: 
116
0.0 %
Italieni: 
372
0.01 %
Chinezi: 
21
0.0 %
Armeni: 
43
0.0 %
Ceangăi: 
301
0.01 %
Alta etnie: 
715
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
394
0.01 %
Total: 
2,523,021    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,711,815
67.84 %
Maghiară: 
760,863
30.15 %
Rromanes (Ţigănească): 
35,163
1.39 %
Ucraineană: 
228
0.0 %
Germană: 
12,945
0.51 %
Rusă-Lipoveană: 
301
0.01 %
Turcă: 
180
0.0 %
Tătară: 
22
0.0 %
Sârbă: 
51
0.0 %
Slovacă: 
23
0.0 %
Bulgară: 
47
0.0 %
Croată: 
13
0.0 %
Greacă: 
83
0.0 %
Evreiască (Idis): 
69
0.0 %
Cehă: 
15
0.0 %
Poloneză: 
58
0.0 %
Italiană: 
262
0.01 %
Chineză: 
19
0.0 %
Armeană: 
15
0.0 %
Alta limbă maternă: 
567
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
282
0.01 %
Total: 
2,523,021    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,612,547
63.91 %
Romano-catolică: 
382,965
15.17 %
Reformată: 
309,994
12.28 %
Penticostală: 
30,705
1.21 %
Greco-catolică: 
41,223
1.63 %
Baptistă: 
11,721
0.46 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
13,850
0.54 %
Musulmană: 
456
0.01 %
Unitariană: 
56,368
2.23 %
Creştină după Evanghelie: 
7,382
0.29 %
Creştină de rit vechi: 
676
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
18,707
0.74 %
Evanghelică: 
2,774
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6,686
0.26 %
Mozaică: 
400
0.01 %
Altă religie: 
19,086
0.75 %
Fără religie: 
4,067
0.16 %
Atei: 
910
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2,504
0.09 %
Total: 
2,523,021    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
228,935
9.07 %
0-14 ani, femei: 
217,510
8.62 %
15-59 ani, barbaţi: 
812,816
32.21 %
15-59 ani, femei: 
806,546
31.96 %
60+ ani, barbaţi: 
195,944
7.76 %
60+ ani, femei: 
261,270
10.35 %
Total: 
2,523,021    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020