CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
22,596
78.09 %
Maghiari: 
4,787
16.54 %
Romi (Ţigani): 
1,464
5.05 %
Ucraineni: 
5
0.01 %
Germani: 
44
0.15 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.02 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.01 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
3
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
12
0.04 %
Total: 
28,934    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
23,479
81.14 %
Maghiară: 
4,698
16.23 %
Rromanes (Ţigănească): 
690
2.38 %
Ucraineană: 
4
0.01 %
Germană: 
31
0.10 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
4
0.01 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
13
0.04 %
Total: 
28,934    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
22,085
76.32 %
Romano-catolică: 
615
2.12 %
Reformată: 
3,780
13.06 %
Penticostală: 
297
1.02 %
Greco-catolică: 
1,197
4.13 %
Baptistă: 
206
0.71 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
152
0.52 %
Musulmană: 
10
0.03 %
Unitariană: 
322
1.11 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
31
0.10 %
Evanghelică: 
4
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
9
0.03 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
148
0.51 %
Fără religie: 
19
0.06 %
Atei: 
34
0.11 %
Religie nedeclarată: 
17
0.05 %
Total: 
28,934    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,107
7.28 %
0-14 ani, femei: 
2,047
7.07 %
15-59 ani, barbaţi: 
11,357
39.25 %
15-59 ani, femei: 
8,939
30.89 %
60+ ani, barbaţi: 
1,969
6.80 %
60+ ani, femei: 
2,515
8.69 %
Total: 
28,934    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019