CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
25,632
92.54 %
Maghiari: 
212
0.76 %
Romi (Ţigani): 
1,385
5.00 %
Ucraineni: 
3
0.01 %
Germani: 
420
1.51 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
39
0.14 %
Alta etnie: 
3
0.01 %
Total: 
27,698    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
26,690
96.36 %
Maghiară: 
167
0.60 %
Rromanes (Ţigănească): 
453
1.63 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
371
1.33 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Italiană: 
11
0.03 %
Alta limbă maternă: 
2
0.0 %
Total: 
27,698    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
25,184
90.92 %
Romano-catolică: 
217
0.78 %
Reformată: 
94
0.33 %
Penticostală: 
814
2.93 %
Greco-catolică: 
199
0.71 %
Baptistă: 
279
1.00 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
11
0.03 %
Musulmană: 
3
0.01 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
89
0.32 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
206
0.74 %
Evanghelică: 
45
0.16 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
132
0.47 %
Altă religie: 
297
1.07 %
Fără religie: 
47
0.16 %
Atei: 
18
0.06 %
Religie nedeclarată: 
58
0.20 %
Total: 
27,698    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,767
9.98 %
0-14 ani, femei: 
2,648
9.56 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,686
31.35 %
15-59 ani, femei: 
9,388
33.89 %
60+ ani, barbaţi: 
1,717
6.19 %
60+ ani, femei: 
2,492
8.99 %
Total: 
27,698    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010