CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,080
98.14 %
Maghiari: 
76
1.22 %
Romi (Ţigani): 
33
0.53 %
Germani: 
3
0.04 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Italieni: 
1
0.01 %
Chinezi: 
1
0.01 %
Total: 
6,195    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,136
99.04 %
Maghiară: 
53
0.85 %
Germană: 
4
0.06 %
Italiană: 
1
0.01 %
Chineză: 
1
0.01 %
Total: 
6,195    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,779
93.28 %
Romano-catolică: 
59
0.95 %
Reformată: 
52
0.83 %
Penticostală: 
45
0.72 %
Greco-catolică: 
32
0.51 %
Baptistă: 
142
2.29 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.12 %
Unitariană: 
2
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
8
0.12 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Altă religie: 
49
0.79 %
Fără religie: 
6
0.09 %
Religie nedeclarată: 
10
0.16 %
Total: 
6,195    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
661
10.66 %
0-14 ani, femei: 
538
8.68 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,059
33.23 %
15-59 ani, femei: 
2,009
32.42 %
60+ ani, barbaţi: 
386
6.23 %
60+ ani, femei: 
542
8.74 %
Total: 
6,195    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018