CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
25,158
96.84 %
Maghiari: 
359
1.38 %
Romi (Ţigani): 
339
1.30 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
78
0.30 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Slovaci: 
10
0.03 %
Bulgari: 
4
0.01 %
Evrei: 
2
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Italieni: 
3
0.01 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
6
0.02 %
Alta etnie: 
8
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
25,977    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
25,605
98.56 %
Maghiară: 
283
1.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
16
0.06 %
Germană: 
57
0.21 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
5
0.01 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.01 %
Total: 
25,977    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
24,001
92.39 %
Romano-catolică: 
360
1.38 %
Reformată: 
112
0.43 %
Penticostală: 
398
1.53 %
Greco-catolică: 
338
1.30 %
Baptistă: 
279
1.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
19
0.07 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
4
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
65
0.25 %
Creştină de rit vechi: 
40
0.15 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
27
0.10 %
Evanghelică: 
31
0.11 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
211
0.81 %
Fără religie: 
49
0.18 %
Atei: 
13
0.05 %
Religie nedeclarată: 
26
0.10 %
Total: 
25,977    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,123
8.17 %
0-14 ani, femei: 
2,062
7.93 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,711
33.53 %
15-59 ani, femei: 
9,010
34.68 %
60+ ani, barbaţi: 
1,762
6.78 %
60+ ani, femei: 
2,309
8.88 %
Total: 
25,977    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018