CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
514,161
87.28 %
Maghiari: 
50,956
8.65 %
Romi (Ţigani): 
18,313
3.10 %
Ucraineni: 
99
0.01 %
Germani: 
4,418
0.75 %
Ruşi-lipoveni: 
142
0.02 %
Turci: 
83
0.01 %
Tătari: 
15
0.0 %
Sârbi: 
19
0.0 %
Slovaci: 
7
0.0 %
Bulgari: 
21
0.0 %
Croaţi: 
8
0.0 %
Greci: 
77
0.01 %
Evrei: 
138
0.02 %
Cehi: 
19
0.0 %
Polonezi: 
34
0.0 %
Italieni: 
103
0.01 %
Chinezi: 
6
0.0 %
Armeni: 
15
0.0 %
Ceangăi: 
56
0.0 %
Alta etnie: 
280
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
58
0.0 %
Total: 
589,028    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
530,226
90.01 %
Maghiară: 
50,714
8.60 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,303
0.56 %
Ucraineană: 
85
0.01 %
Germană: 
3,990
0.67 %
Rusă-Lipoveană: 
127
0.02 %
Turcă: 
76
0.01 %
Tătară: 
13
0.0 %
Sârbă: 
18
0.0 %
Slovacă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
18
0.0 %
Croată: 
6
0.0 %
Greacă: 
41
0.0 %
Evreiască (Idis): 
18
0.0 %
Cehă: 
9
0.0 %
Poloneză: 
16
0.0 %
Italiană: 
72
0.01 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
247
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
33
0.0 %
Total: 
589,028    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
502,815
85.36 %
Romano-catolică: 
23,179
3.93 %
Reformată: 
14,489
2.45 %
Penticostală: 
8,520
1.44 %
Greco-catolică: 
4,551
0.77 %
Baptistă: 
1,679
0.28 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,268
0.38 %
Musulmană: 
215
0.03 %
Unitariană: 
6,445
1.09 %
Creştină după Evanghelie: 
2,577
0.43 %
Creştină de rit vechi: 
334
0.05 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
12,612
2.14 %
Evanghelică: 
1,525
0.25 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2,719
0.46 %
Mozaică: 
144
0.02 %
Altă religie: 
3,610
0.61 %
Fără religie: 
557
0.09 %
Atei: 
293
0.04 %
Religie nedeclarată: 
496
0.08 %
Total: 
589,028    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
49,940
8.47 %
0-14 ani, femei: 
47,292
8.02 %
15-59 ani, barbaţi: 
196,506
33.36 %
15-59 ani, femei: 
198,868
33.76 %
60+ ani, barbaţi: 
41,069
6.97 %
60+ ani, femei: 
55,353
9.39 %
Total: 
589,028    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020