CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
258,042
90.66 %
Maghiari: 
23,176
8.14 %
Romi (Ţigani): 
762
0.26 %
Ucraineni: 
56
0.01 %
Germani: 
1,717
0.60 %
Ruşi-lipoveni: 
103
0.03 %
Turci: 
64
0.02 %
Tătari: 
14
0.0 %
Sârbi: 
12
0.0 %
Slovaci: 
4
0.0 %
Bulgari: 
13
0.0 %
Croaţi: 
6
0.0 %
Greci: 
71
0.02 %
Evrei: 
120
0.04 %
Cehi: 
13
0.0 %
Polonezi: 
24
0.0 %
Italieni: 
83
0.02 %
Chinezi: 
6
0.0 %
Armeni: 
13
0.0 %
Ceangăi: 
28
0.0 %
Alta etnie: 
227
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
42
0.01 %
Total: 
284,596    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
259,242
91.09 %
Maghiară: 
23,013
8.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
215
0.07 %
Ucraineană: 
43
0.01 %
Germană: 
1,529
0.53 %
Rusă-Lipoveană: 
97
0.03 %
Turcă: 
57
0.02 %
Tătară: 
13
0.0 %
Sârbă: 
10
0.0 %
Slovacă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
13
0.0 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
38
0.01 %
Evreiască (Idis): 
13
0.0 %
Cehă: 
7
0.0 %
Poloneză: 
11
0.0 %
Italiană: 
55
0.01 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
193
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
29
0.01 %
Total: 
284,596    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
244,220
85.81 %
Romano-catolică: 
15,790
5.54 %
Reformată: 
7,193
2.52 %
Penticostală: 
1,610
0.56 %
Greco-catolică: 
2,926
1.02 %
Baptistă: 
963
0.33 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
762
0.26 %
Musulmană: 
180
0.06 %
Unitariană: 
2,573
0.90 %
Creştină după Evanghelie: 
860
0.30 %
Creştină de rit vechi: 
172
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2,205
0.77 %
Evanghelică: 
940
0.33 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
949
0.33 %
Mozaică: 
121
0.04 %
Altă religie: 
2,208
0.77 %
Fără religie: 
273
0.09 %
Atei: 
238
0.08 %
Religie nedeclarată: 
413
0.14 %
Total: 
284,596    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
18,903
6.64 %
0-14 ani, femei: 
17,930
6.30 %
15-59 ani, barbaţi: 
98,839
34.72 %
15-59 ani, femei: 
103,474
36.35 %
60+ ani, barbaţi: 
19,239
6.76 %
60+ ani, femei: 
26,211
9.20 %
Total: 
284,596    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020