CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
33,677
93.23 %
Maghiari: 
1,643
4.54 %
Romi (Ţigani): 
426
1.17 %
Ucraineni: 
9
0.02 %
Germani: 
332
0.91 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.0 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
5
0.01 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
4
0.01 %
Armeni: 
2
0.0 %
Ceangăi: 
5
0.01 %
Alta etnie: 
3
0.0 %
Total: 
36,121    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
34,179
94.62 %
Maghiară: 
1,554
4.30 %
Rromanes (Ţigănească): 
70
0.19 %
Ucraineană: 
6
0.01 %
Germană: 
291
0.80 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
5
0.01 %
Alta limbă maternă: 
3
0.0 %
Total: 
36,121    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
32,772
90.72 %
Romano-catolică: 
723
2.00 %
Reformată: 
840
2.32 %
Penticostală: 
125
0.34 %
Greco-catolică: 
427
1.18 %
Baptistă: 
154
0.42 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
205
0.56 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
157
0.43 %
Creştină după Evanghelie: 
174
0.48 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
186
0.51 %
Evanghelică: 
66
0.18 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
156
0.43 %
Mozaică: 
5
0.01 %
Altă religie: 
86
0.23 %
Fără religie: 
12
0.03 %
Atei: 
15
0.04 %
Religie nedeclarată: 
12
0.03 %
Total: 
36,121    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,190
8.83 %
0-14 ani, femei: 
3,183
8.81 %
15-59 ani, barbaţi: 
12,103
33.50 %
15-59 ani, femei: 
12,259
33.93 %
60+ ani, barbaţi: 
2,237
6.19 %
60+ ani, femei: 
3,149
8.71 %
Total: 
36,121    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019