CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,061
54.88 %
Maghiari: 
2,538
34.30 %
Romi (Ţigani): 
790
10.67 %
Ucraineni: 
2
0.02 %
Germani: 
6
0.08 %
Turci: 
1
0.01 %
Evrei: 
1
0.01 %
Total: 
7,399    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,861
65.69 %
Maghiară: 
2,518
34.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
13
0.17 %
Ucraineană: 
2
0.02 %
Germană: 
3
0.04 %
Turcă: 
1
0.01 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Total: 
7,399    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,534
61.27 %
Romano-catolică: 
80
1.08 %
Reformată: 
57
0.77 %
Penticostală: 
266
3.59 %
Greco-catolică: 
15
0.20 %
Baptistă: 
21
0.28 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
61
0.82 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Unitariană: 
16
0.21 %
Creştină după Evanghelie: 
8
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2,305
31.15 %
Altă religie: 
27
0.36 %
Fără religie: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
7
0.09 %
Total: 
7,399    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
909
12.28 %
0-14 ani, femei: 
879
11.87 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,218
29.97 %
15-59 ani, femei: 
2,116
28.59 %
60+ ani, barbaţi: 
530
7.16 %
60+ ani, femei: 
747
10.09 %
Total: 
7,399    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019