CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
14,178
23.03 %
Maghiari: 
46,113
74.92 %
Romi (Ţigani): 
932
1.51 %
Ucraineni: 
11
0.01 %
Germani: 
118
0.19 %
Ruşi-lipoveni: 
11
0.01 %
Turci: 
6
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
4
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Evrei: 
13
0.02 %
Polonezi: 
6
0.0 %
Italieni: 
4
0.0 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
5
0.0 %
Ceangăi: 
65
0.10 %
Alta etnie: 
14
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
55
0.08 %
Total: 
61,543    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
14,208
23.08 %
Maghiară: 
47,135
76.58 %
Rromanes (Ţigănească): 
29
0.04 %
Ucraineană: 
7
0.01 %
Germană: 
80
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
19
0.03 %
Turcă: 
5
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
4
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
3
0.0 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
10
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
33
0.05 %
Total: 
61,543    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,532
20.36 %
Romano-catolică: 
20,507
33.32 %
Reformată: 
22,805
37.05 %
Penticostală: 
50
0.08 %
Greco-catolică: 
133
0.21 %
Baptistă: 
101
0.16 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
224
0.36 %
Musulmană: 
12
0.01 %
Unitariană: 
3,485
5.66 %
Creştină după Evanghelie: 
26
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
787
1.27 %
Evanghelică: 
32
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
94
0.15 %
Mozaică: 
13
0.02 %
Altă religie: 
455
0.73 %
Fără religie: 
117
0.19 %
Atei: 
32
0.05 %
Religie nedeclarată: 
137
0.22 %
Total: 
61,543    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
5,123
8.32 %
0-14 ani, femei: 
5,147
8.36 %
15-59 ani, barbaţi: 
20,827
33.84 %
15-59 ani, femei: 
22,577
36.68 %
60+ ani, barbaţi: 
3,260
5.29 %
60+ ani, femei: 
4,609
7.48 %
Total: 
61,543    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010