CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
44
1.90 %
Maghiari: 
2,259
97.96 %
Romi (Ţigani): 
2
0.08 %
Ceangăi: 
1
0.04 %
Total: 
2,306    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
41
1.77 %
Maghiară: 
2,265
98.22 %
Total: 
2,306    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
44
1.90 %
Romano-catolică: 
278
12.05 %
Reformată: 
1,962
85.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2
0.08 %
Unitariană: 
8
0.34 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
9
0.39 %
Altă religie: 
1
0.04 %
Fără religie: 
1
0.04 %
Total: 
2,306    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
207
8.97 %
0-14 ani, femei: 
243
10.53 %
15-59 ani, barbaţi: 
729
31.61 %
15-59 ani, femei: 
649
28.14 %
60+ ani, barbaţi: 
203
8.80 %
60+ ani, femei: 
275
11.92 %
Total: 
2,306    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018