CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,357
36.69 %
Maghiari: 
552
14.92 %
Romi (Ţigani): 
1,778
48.08 %
Germani: 
8
0.21 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Greci: 
1
0.02 %
Ceangăi: 
1
0.02 %
Total: 
3,698    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,126
84.53 %
Maghiară: 
564
15.25 %
Rromanes (Ţigănească): 
2
0.05 %
Germană: 
5
0.13 %
Greacă: 
1
0.02 %
Total: 
3,698    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,414
65.27 %
Romano-catolică: 
69
1.86 %
Reformată: 
460
12.43 %
Penticostală: 
555
15.00 %
Greco-catolică: 
1
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
92
2.48 %
Unitariană: 
11
0.29 %
Creştină după Evanghelie: 
12
0.32 %
Creştină de rit vechi: 
13
0.35 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.05 %
Altă religie: 
15
0.40 %
Fără religie: 
50
1.35 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
3,698    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
663
17.92 %
0-14 ani, femei: 
599
16.19 %
15-59 ani, barbaţi: 
947
25.60 %
15-59 ani, femei: 
902
24.39 %
60+ ani, barbaţi: 
271
7.32 %
60+ ani, femei: 
316
8.54 %
Total: 
3,698    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019